Press release: US Patent for Precizon Presbyopic IOL (Eng / NL)

12-02-2019

OPHTEC's Precizon Presbyopic IOL with Continuous Transitional Focus (CTF) optic now patented in the USA

Groningen, The Netherlands (February 11, 2019)OPHTEC BV, a pioneer in intraocular lenses (IOLs), was granted a patent by the USA patent office for its Continuous Transitional Focus (CTF) optical design of the new aspheric presbyopia-correcting IOL. This new generation of multifocal IOLs for the treatment of cataracts, called Precizon Presbyopic, allows patients to experience a more 'natural vision' at all distances after surgery.

'Bringing new innovative products to the ophthalmic market is part of OPHTEC’s DNA. We are proud to offer a groundbreaking option for patients and surgeons who are looking for alternatives to regular multifocal IOLs', said Tiago Guerreiro, Global Marketing Director at OPHTEC BV

Precizon Presbyopic enables most patients to perform their daily activities without having to use glasses¹. Furthermore the lens is designed to be pupil independent and to allow patients to enjoy a better vision at different distances.

Precizon Presbyopic, with the CTF patented technology, has European CE Mark approval and is commercially available across Europe, including The Netherlands, Spain, Portugal, Germany and the UK. South Korea and South Africa also have access to Precizon Presbyopic lenses. 


About cataract
Cataract is a clouding of the eye's natural lens, causing vision loss. Cataract can occur in either or both eyes. If left untreated, the clouding can eventually lead to legal blindness or even total blindness. Most cataracts are related to ageing, but cataracts can also be present at birth or develop later in life caused by physical injury or trauma.  The lens lies behind the iris and the pupil. In a normal eye, light passes through the transparent lens. The lens is made of mostly water and protein. As we age, some of the protein may clump together and start to cloud a small area of the lens. This is a cataract. Over time, the cataract may grow larger and cloud more of the lens, making it harder to see.

About presbyopia
Presbyopia is caused by a hardening of the lens of your eye, which occurs with aging. As your lens becomes less flexible, it can no longer change shape to focus on close-up images, making it difficult to see at intermediate and near distances (30cm – 100 cm). Most people begin to notice the effects of presbyopia sometime after age 40 and start using reading glasses and computer glasses. Whether you will need glasses after surgery depends on the type of artificial lens that is implanted.

About OPHTEC BV
OPHTEC was founded in 1983 by ophthalmologist prof. Jan Worst (1925 - 2015) and his wife Mrs Anneke Worst-van Dam. His inventions such as the Artisan lens have changed ophthalmology forever and today it is the company’s Vision to design, produce and market clinically innovative ophthalmic products for patients and doctors, with a focus on perfection.

For more information please contact Fred Wassenburg, Chief Operating Officer at OPHTEC
+31 (0)50 5251944
F.Wassenburg@ophtec.com

OPHTEC website: https://www.ophtec.com/products/cataract-surgery/iols/precizon-presbyopic
Patient information: https://precizonvision.com/

¹Multi Center Study 2017 results, Precizon Presbyopic  

 

Nederlandse tekst: 

Groningen, Nederland, (11 februari, 2019) - OPHTEC BV, een pionier op het gebied van intra oculaire lenzen (IOLs), heeft van een Amerikaanse Octrooi bureau een patent toegekend gekregen voor het Continuous Transitional Focus optiek van een nieuwe multifocale IOL. Deze IOL voor de behandeling van staar, met de naam ‘Precizon Presbyopic’, biedt patiënten na een staaroperatie meer ‘natuurlijk zicht’ op alle afstanden.

‘Het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten voor de oogheelkunde maakt deel uit van het DNA van OPHTEC. We zijn er trots op om dit nieuwe baanbrekende optiek te bieden aan patiënten en chirurgen die op zoek zijn naar alternatieven voor reguliere multifocale IOLs’, aldus Tiago Guerreiro, Global Marketing Director bij OPHTEC BV.

Met de Precizon Presbyopic lens kunnen de meeste patiënten hun dagelijkse activiteiten uitvoeren zonder een bril te gebruiken¹. Omdat de lens ze in staat stelt op verschillende afstanden te kunnen zien. De lens is momenteel commercieel verkrijgbaar in verschillende landen van Europa, waaronder Nederland, Spanje, Portugal, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de lens is ook beschikbaar in Zuid-Korea en Zuid-Afrika.

Over staar:
Staar is een vertroebeling van de natuurlijke lens van het oog, waardoor gezichtsverlies optreedt. Het kan in één of beide ogen voorkomen. Indien onbehandeld, kan de vertroebeling uiteindelijk leiden tot ernstige slechtziendheid of zelfs totale blindheid. Staar is meestal gerelateerd aan veroudering, maar kan ook aanwezig zijn bij de geboorte of later in het leven ontstaan door lichamelijk letsel of trauma.

Over presbyopie:
Presbyopie wordt veroorzaakt door een verharding van de ooglens die optreedt bij het ouder worden. Naarmate de lens minder flexibel wordt, kan deze niet langer van vorm veranderen om beelden dichtbij en op 30 - 100 cm scherp te stellen. De meeste mensen die de 40 gepasseerd zijn gaan om die reden een leesbril of computerbril gebruiken. Afhankelijk van het type IOL dat geïmplanteerd wordt zal een patiënt na de staaroperatie wel of niet een bril nodig hebben.

Over OPHTEC BV:
OPHTEC is in 1983 opgericht door oogarts prof. Jan Worst (1925 - 2015) en zijn vrouw mw. Anneke Worst-van Dam. De uitvindingen van Jan Worst, zoals de Artisan lens, hebben de oogheelkunde voorgoed veranderd. De visie van OPHTEC is: innovatieve oogheelkundige producten aanbieden aan patiënten en artsen met een fucus op perfectie.

Neem voor meer informatie contact op met Fred Wassenburg, Chief Operating Officer van OPHTEC
+31 (0) 50 5251944
F.Wassenburg@ophtec.com

OPHTEC-website: https://www.ophtec.com/products/cataract-surgery/iols/precizon-presbyopic
Patiënten informatie: https://precizonvision.com/

¹Multi Centre Study 2017-resultaten, Precizon Presbyopic’

Previous page
United States