Nieuwe generatie Artisan/Artiflex

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Projectdoel is de ontwikkeling van een lens die uit twee materialen bestaat, waarbij flexibel hydrofoob acrylaat materiaal en rigide PMMA (PolyMethylMethacrylaat) met elkaar verbonden dienen te worden.

Deze lens zal in het oog worden ingebracht door een kleine incisie. Hierdoor is hechten niet meer nodig, waardoor de operatietijd sterk wordt gereduceerd.

Naast deze lens, zal Ophtec t.b.v. de implantatie van deze lens ook een inbrengsysteem ontwikkelen waarmee deze lenzen door de kleine incisie in het oog kunnen worden gebracht.

De uitdaging is om de twee materialen met een verschillende uitzettingscoëfficiënt met elkaar te verbinden waarbij de verbinding geschikt moet zijn voor langdurige implantatie in het menselijk lichaam.

 Samenwerkingsverband Noord Nederland_01Europees fonds voor regionale ontwikkeling_01